Skip to content

Algemene voorwaarden

Wij heten u van harte welkom bij Achterhoeks Goed en wij verzoeken u kennis te nemen van onze algemene voorwaarden. Deze zijn van kracht vanaf het moment van reservering tot en met het verblijf in onze B&B of minicamping.

1. Algemeen
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gasten van Achterhoeks Goed, Vragenderweg 64b, 7134 NA Vragender
1.2 Onder Achterhoeks goed wordt verstaan de B&B’s, de minicamping, de theetuin en bijbehorende omliggende tuinen.
1.3 De beheerders kunnen zich laten vervangen.
1.4 Deze Algemene Voorwaarden worden van kracht met het aangaan van een overeenkomst.
1.5 Gasten dienen de instructies van de beheerders op te volgen.
1.6 Bij overtreding van de algemene voorwaarden of bij ongepast gedrag kunnen de beheerders, gasten met onmiddellijke ingang, de toegang tot Achterhoeks Goed weigeren zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.
1.7 De administratie van de beheerders is bepalend bij een onderling meningsverschil
tenzij de gasten het tegendeel kunnen bewijzen.

2. Tarieven
2.1 De tarieven zijn inclusief water, internet, parkeren, elektriciteit en verwarming, BTW en toeristenbelasting.
2.2 De tarieven van de zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.
2.3 Vermeldingen van prijzen en tarieven geschieden onder voorbehoud van kennelijke fouten.

3. Reservering en bevestiging
3.1 De huurovereenkomst kan mondeling, telefonisch, online, per e-mail of via Booking.com worden aangegaan.
3.2 Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt Achterhoeks Goed of Booking.com een bevestiging. Na de betaling is de reservering definitief.

4. Betaling
Betaling van de overnachtingskosten dienen vooraf te worden voldaan.

5. Annulering
5.1 Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane huurovereenkomst na te komen, dient u dit zo spoedig mogelijk bij ons te melden zodat wij de daardoor vrijgevallen B&B reservering alsnog aan derden kunnen aanbieden.
5.2 Bij annulering binnen 5 dagen tot de ingangsdatum wordt 50% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht.
5.3 Bij niet op komen dagen (no show) of bij een annulering op de dag van aankomst wordt 100% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht.
5.4 Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.

6. Aansprakelijkheid
6.1 Alle risico’s m.b.t. een verblijf op Achterhoeks Goed zijn voor rekening van de gasten.
6.2 Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor persoonlijk letsel voortvloeiend uit het verblijf op Achterhoeks Goed.
6.3 Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende zaken van de beheerders dienen door de gasten onmiddellijk te worden gemeld en te worden vergoed.
6.4 De beheerders zijn niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gasten. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gasten.
6.5 Bij verlies van sleutels van de B&B’s en houten tenten worden alle hieruit voortvloeiende kosten bij de gasten in rekening gebracht

Achterhoeks Goed © | All rights reserved